Freut euch

polski polski deutsch polski polski

Mittwoch, 25. Juni 2014


Povolanie k svätosti

„Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lev 19,2)
Opláca sa byť v dnešnom svete svätým? V tomto čase, kedy sa tento pojem stal cudzím modernému zmýšľaniu. Skúsme spomenúť iba slovo „svätý“ v úplnej vážnosti,  napríklad na pracovisku,  v škole, alebo v našom okolí. Stretneme sa s nepochopením, otázkami, a budeme odsunutí na stranu, zarátaní k tým „outsiderom“ s ktorými neslobodno začínať rozhovor. Hebrejský význam slova „svätý“ je „byť iným“, „byť oddeleným (od)“. Boh je svätý, je úplne iný ako naša pozemskosť, pretože nepochádza z tohto sveta. Tento termín odráža Božskú dokonalosť, ušľachtilosť, i moc vlastníctva, ktorá presahuje ľudské možnosti myslenia. A tento Pán Boh nás volá k jeho nasledovaniu, koré sa má ukázať v plnej svätosti nášho života, života, ktorý bude naplnený spoločenstvom s ním.
V plnom slovazmysle je to výzva. Je možné vôbec žiť v svätosti? Vlastným úsilím určite nie. Skôr, alebo neskôr dosiahneme hranice našich možností. Nemôžme zabudnúť, že Pán Boh stojí stále na našej strane, a chce nám pomôcť byť svätými. Apoštol Pavol ujisťuje spoločenstvo v Korinte, ale aj nás, že v nás žije Duch Boží – Duch svätosti a Duch sily. (por. 1 Kor 3,16) Keď sa úplne a celkom vedome rozhodnem pre život s Bohom, a pripojím sa k jeho nasledovateľom, môžem si byť istý, že Duch Svätý ma bude sprevádzať na mojej ceste životom. Treba nám len dôverovať Bohu a jeho sile, praktizovať dennú modlitbu k Duchu Svätému, moju otvorenosť a pripravenosť  milovať druhých v sile tohto Ducha lásky, a byť pripravení odpúšťať a preukazovať milosrdenstvo každý deň.
Je ťažkou úlohou žiť v svätosti vo svete , ktorý nám ponúka veľa , na prvý pohľad tak atraktívnych ciest vykúpenia.  V skutočnosti ale jedinou cestou , ktorá nás sprevádza k svätosti je sám Ježiš Kristus – náš Pán. (por. Jan 14,16) Tým, že sa snažíme Ježiša nasledovať , pričiníme sa k tomu, že náš svet v ktorom žijeme sa stane ľudskejším. Čo je ale dôležitejšie je fakt, že naše svedectvo viery môže ukázať tomuto svetu pravdivú Božiu tvár – lásku.Teda aj v našom čase a svete sa opláca byť svätými.  Oplatí sa to aj pre mňa, pretože svätosť tvorí pokoj v srdci.
                                                                             (preklad Michal Uhrin)

Požehnané prázdniny!:-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.