Freut euch

polski polski deutsch polski polski

Mittwoch, 25. Juni 2014Powołanie do świętości

„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2)
Czy opłaca się jednak w dzisiejszym świecie być świętym? W czasach, w których termin ten staje się obcym współczesnemu myśleniu? Spróbujmy wypowiedzieć słowo „świety” w miejscu pracy, w szkole, w najbliższym otoczeniu- zobaczymy z pewnościa nie tylko pytające spojrzenia lecz także zostaniemy zaliczeni do outsiderów, z którymi nie warto zaczynać rozmowy. Znaczenie herbajskiego słowa „świety” to „być innym”, „być oddzielonym (od)”. Bóg jest święty- jest więc całkiem inny niż nasza ziemska rzeczywość i nie pochodzi z tego świata. Termin ten wyraża boską doskonałość, wspaniałość i moc- właściwości, które przekraczają ludzkie możliwości pojmownia. I ten Pan Bóg wzywa nas do naśladowania, które winno przejawiać się w życiu pełnym świętości; w życiu, które objawiać  będzie naszą osobista relację z nim.
Jest to w pełnym tego słowa znaczeniu wyzwanie. Czy życie w świetości jest w ogóle możliwe? Własnym wysiłkiem- z pewnością nie; wcześniej czy później doświadczymy granic naszych możliwości. Nie wolno nam jednak zapomnieć, ze Pan Bóg stoi po naszej stronie i pragnie nam pomóc, być świetymi.Paweł Apostoł zapewnia wspólnotę w Koryncie, a także nas, że mieszka w nas Duch Boży- Duch Świętości i Mocy. (por. 1 Kor 3,16) Jeżeli całkowicie i świadomie opowiem sie za Panem Bogiem w moim życiu  i  wkroczę na droge jego naśladowania, mogę być pewnym, że  Duch Święty będzie mnie wspierał na tej drodze. Potrzebne tu jest zaufanie do Boga i  wiara w jego moc, potrzebna jest codzienna modlitwa do (i o) Ducha Świętego; potrzeba wreszcie mojej gotowości, aby w mocy tego Ducha miłować, przebaczać i praktykować uczynki miłosierdzia każdego dnia.
Żyć w świętości w świecie, który oferuje tak wiele innych, na pierwszy rzut oka bardziej atrykcyjnych, dróg zbawienia, jest trudnym zadaniem. W rzeczywistości jedyną drogą prowadzaca do świętosci jest sam Jezus Chrystus, nasz Pan. (por. Jan 14,16) Kiedy staramy się naśladować Jezusa, przyczyniamy się do tego, że świat w którym żyjemy staje sie bardziej ludzkim. Ważniejszy jest jednak fakt, iż nasze świadectwo wiary może ukazać temu światu prawdziwe oblicze Boga- miłość. Opłaca sie dążyc do świętości. Nie tylko dla świata, także dla mnie osobiście. Świętość bowiem rodzi pokój serca.

Błogosławionych wakacji!:-)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Hinweis: Nur ein Mitglied dieses Blogs kann Kommentare posten.