Freut euch

polski polski deutsch polski polski
Robert Solis

-narodený 16.11.1976

-katolícky kňaz (vysvätený v roku 2005 v Hildesheime, Nemecko)

-od roku 2020 pôsobí vo farnosti St. Christophorus/Wolfsburg