Freut euch

polski polski deutsch polski polski
Robert Solis

-narodený 16.11.1976

-katolícky kňaz (vysvätený v roku 2005 v Hildesheime, Nemecko)

-od roku 2009 pôsobí vo farnosti St. Alfrid v Gifhorne