Freut euch

polski polski deutsch polski polski

Mittwoch, 1. Januar 2020
   Gottes Geleit im Neuen Jahr!


  Obfitości Bożych łask na każdy dzień Nowego  Roku!


 Veľa Božích milostí na každý deň v novom roku!

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen